Terug
Hoe kunnen we helpen?

Copyright

Het Infocentrum WO2 is verantwoordelijk voor alle aangeleverde teksten op deze website, met uitzondering van de gebruikte teksten en afbeeldingen in de regionale agenda. Mocht u interesse hebben in het gebruik van onze teksten of foto’s dan vragen wij u hier vooraf toestemming voor te vragen. Dit is mogelijk via de genoemde kanalen onder het kopje ‘klachten en aansprakelijkheid’. In sommige gevallen hebben wij niet de rechten kunnen achterhalen van de foto’s. Mocht u een foto tegenkomen waarvan de rechten bij u berusten, neem dan contact met ons op. Indien de betreffende foto in de regionale agenda staat verwijzen wij u door naar de betreffende partij die de foto heeft aangeleverd. Het Infocentrum WO2 is niet aansprakelijk voor foutief gebruik of verkeerde bronvermelding van foto’s en teksten door derden op deze website.